home archief

ANTWERPEN bijgeWERKT : invalswegen

nieuwe keuze

Bisschoppenhoflaan

De Vlaamse overheid gaat de Bisschoppenhoflaan heraanleggen. Het gaat alleen om het stuk tussen de Ten Eeckhovelei en de Brug van den Azijn en uitsluitend op de rijvakken staduitwaarts.
Vooral het fietspad verkeert op dat stuk in slechte staat. Een opstaande boord tussen fietspad en trottoir maakt die passage nu erg gevaarlijk. Daarom worden de straatstenen vervangen door rood asfalt.
De indeling van de straat verandert niet. Zo blijft er een breed trottoir bestaan, een fietspad, een parkeerstrook en twee rijstroken.
De werkzaamheden starten vroeg in 2011 en duren tot de bouwvakantie.
(Later besliste men om ook stadinwaarts de rijbaan te vernieuwen)

maart 11 maart 11 maart 11 maart 11 maart 11
maart 11 juni 11 juli 11 juli 11 juli 11
aug 11 aug 11 sep 11 sep 11 okt 11
okt 11 okt 11 okt 11 okt 11 nov 11
nov 11 nov 11 nov 11 nov 11 nov 11